Szponzoraink

Vasúti korszakok Magyarországon

A MOROP NEM 813H ajánlása alapján

I. korszak

Megjelölés Időtartam Jellemzők
I. korszak 1846- 1920 A magyarországi vasútépítések kezdete. Magánvasutak és a kialakított államvasutak egyidejű üzeme. A gőzmozdonyok kifejlesztés és használata a kiépült vonalakon.
a. időszak 1846- 1849 Az első magyar vasútvonalak létrehozása Magyar magánvasutak üzeme. A gőzmozdonyok színe zöld, számozásuk a szállítási sorrend szerint emelkedik. A kocsik számozása kijelölt pályaszám tartományok szerint történik, az osztályok szerint különböző színűek a személykocsik kosár jelző és galván áramú harangjelző alkalmazása.
b. időszak 1850 - 1854 Az osztrák államvasutak üzeme a meglévő magyarországi vasútvonalakon. A fővonalak továbbépítése osztrák érdekek szerint.
c. időszak 1855- 1867 Az osztrák államvasúti pályaszakaszok vissza privatizálása, magyar magánvasutak létrehozása. A fő vasútvonalak és néhány jelentős helyi szárnyvonal kiépítése, összefüggő vasútvonalak kiépítése. Az önálló magánvasutak együttműködésének megkezdése. A bádog tárcsás jelzők megjelenése.
d. időszak 1868 - 1890 A Magyar Államvasutak létrehozása és kiépítése. A magánvasutak beolvasztása a MÁV-ba. A fővonalak mellett a mellékvonalak kiépítése. A nagyobb teljesítményű, fedett vezetőállású gőzmozdonyok kifejlesztése. A légfékrendszer kifejlesztése. Oldalfeljárós, komfort nélküli nem átjárható utasteres vasúti személykocsik. Rathgeber-féle WC-vel felszerelt, kályhával fűthető, de nem átjárható vasúti személykocsik. A világítás javítása céljából laternás vasúti személykocsik üzembe helyezése. Acél vázas vasúti kocsik gyártása. Ganz gőzfűtéses átjárható vasúti személykocsik megjelenése. A C és I rendszerű vasúti sínek kifejlesztése és használata. A Siemens-Halske rendszerű biztosító berendezés üzembe helyezése. Banovits-féle villamos védőjelző alkalmazása. Az első térközbiztosító berendezés üzembehelyezése.
e. időszak 1891-1910 A MÁV teljes kiépítése. A helyiérdekű vasutak megjelenése. A magánvasutak megléte Egyre erősebb hegyi pályákra is alkalmas gőzmozdonyok építése. A gőzmozdonyok pályaszáma pályaszám tartományonként kerül kijelölésre. A gőzmozdonyok színe fekete. Teher illetve személyvonatok továbbítására különböző típusú gőzmozdonyok alkalmazása. A vasúti kocsik fősorozat jelölése az ABC nagybetűivel történik. A vasúti kocsik pályaszámai pályaszám tartományonként kerül kijelölésre. Korbuly-féle egyrészes siklócsapágy gyártása. Zárt átjárós vasúti személykocsik megjelenése a Soufflet-ek alkalmazása.A vasbetonalj és J rendszerű sín megjelenése és alkalmazása. Az egykarú Ganz jelző megjelenése. Előjelző alkalmazása a térköz jelző előtt. Az első szigetelt sínes térközbiztosítás kiépítése. Az első, egyenáramú villamos vasút megnyitása.
f. időszak 1911-1920 A MÁV működése. A helyi érdekű vasutak kiépülése. A gőzmozdony korszak fénykora. Új gőzmozdony számozási rendszer bevezetése. A gőzmozdonyok sorozat és pályaszámot kaptak. A mozdonyok oldal pályaszám tábláin a Magyar Királyi Államvasutak felírat és a koronás állami címer kerül feliratozásra. A villamos és a diesel mozdonyok színe sötét zöld. A vasúti személykocsik színe olajzöld. Hadi szállítmányok megjelenése a MÁV hálózatán. A mechanikus biztosító berendezések megjelenése. Az egykarú Ganz jelzőhöz tartozó előjelző megjelenése. Az első váltakozó áramú vasút villamosítási rendszerek üzembehelyezése.

II. korszak

Megjelölés Időtartam Jellemzők
II. korszak 1921-1945 A MÁV vonalhálózata lecsökken. A vonalak jelentős hányada az országhatáron kívülre kerül. Újjá kell szervezni a magyar vasúti közlekedést az új körülményeknek megfelelően. A egy fázisú 50 Hz-es váltakozó feszültségű villamos vontatás és a diesel motoros vontatás kezdete. Háborús szállítmányok
a. időszak 1921-1931 Új határállomások kiépítése. A MÁV járműpark külföldön való üzemelése. A megszűnt vasútvonalak pótlására helyi érdekű és keskeny nyomközű vasútvonalak kiépítése. A diesel motorkocsis személyszállítási üzem bevezetése és elterjedése. Új nagy teljesítményű gőzmozdonyok kifejlesztése. Az első szegecselt acélszekrény vázas vasúti személykocsi gyártása. A vasúti kocsiknál új sorozat és pályaszámozási rendszer kerül bevezetésre. A vasúti személykocsik pályaszáma elé egy 8-as szám kerül. A személykocsikon a párnás, fapados feliratok alkalmazása. A csuka (behúzott végű) kocsik megjelenése. A 48,3 kg/m sín bevezetése.
b. időszak 1932-1945 A gőzmozdonyok sebességének növelése céljából az áramvonalas gőzmozdonyok megszerkesztése és üzembe állítása. Nagy hatótávolságú gyors diesel motorkocsik üzembeállítása. Hegesztett acélvázas kocsik megjelenése. A könnyűszerkezetes vasúti személykocsik kifejlesztése. Előre jelentő blokkrendszer kifejlesztése és üzembe állítása. A háromfogalmú előjelző bevezetése és alkalmazása. Fényjelzők kifejlesztése és alkalmazása. Az egy fázisú 50 Hz-es váltakozó áramú villamos vontatás bevezetése. A hadi szállítmányok továbbítása miatt idegen gőzmozdonyok közlekedése a MÁV hálózatán. Háborús károk Magyarország vasúti hálózatán.

III. korszak

Megjelölés Időtartam Jellemzők
III. korszak 1946-1967 A háborús károk helyreállítása, a vasút újjá építése. Vontatási nem váltás, a gőzmozdonyokat a diesel és a villamos mozdonyok váltják fel. Megkezdődik a főbb vasútvonalak villamosítása. Új állomások épülnek, a szigetperonokat aluljárón át lehet megközelíteni.
a. időszak 1946-1956 A vasúti pályák és épületek, valamint a vasúti járművek sérüléseinek helyreállítása, a háborús károk felszámolása. Megkezdődik a vontatási nem váltás, a gőzmozdonyok mellett megjelennek a diesel mozdonyok jelentősebb darabszámban. A mozdony oldal pályaszám táblákon a koronás királyi címer helyett a Rákosi-féle köztársasági címer kerül alkalmazásra. Átmenetileg fedett teherkocsikat alakítanak át személyszállítási célra. A CIWL háló és étszolgálat megszűnik, megalakul az Utasellátó szolgálat. A három és négyfogalmú fényjelzők üzembe helyezése. Vágányfék és gurítás jelző alkalmazása rendező pályaudvarokon. Az újjá épített nagyobb állomásokon szigetperonok és aluljárók építése.
b. időszak 1957-1967 A gőzmozdony vontatás kiszorítása, a diesel és villamos mozdonyok alkalmazása. A gőzmozdony tervezés és gyártás megszűnése Magyarországon. A fő vonalakon nagy teljesítményű diesel és villamos mozdonyok alkalmazása. A mozdonyokon zománcozott fekete alapú fehér számú és betűjelű homlok pályaszám táblák alkalmazása. A mozdonyok oldal pályaszám tábláin a Rákosi-féle köztársasági címer helyett a népköztársasági címer kerül alkalmazásra. A hazai kéttengelyes vasúti személykocsik gyártását beszűntetik. A 3. osztály megszűnik. Bevezetik a vezérlő kocsis ingavonati üzemet. Az OPW közös teherkocsi park létrehozása. Korszerű elővárosi 4 tengelyes vasúti személykocsik kifejlesztése és üzembe állítása. A mai fényjelzők kifejlesztésre kerülnek, alkalmazásuk terjed. A Dominó 55 típusú biztosító berendezés üzembeállítása. A vonatbefolyásoló és mozdonyrádió rendszerek kifejlesztése és üzembe állítása. A főbb vasútvonalak villamosítása.

IV. korszak

Megjelölés Időtartam Jellemzők
IV. korszak 1968-1989 A gőzvontatás megszűnése, a villamos és a diesel vontatás térnyerése. A vonatbefolyásolásra kiépített pályák üzembe helyezése. A ma is használatos fényjelzők kiépítése, elterjedése a MÁV hálózatán. A vonal rekonstrukciók során az állomás épületek és peronok felújítása. A vonalak villamosításának folytatása. Mozdony rádiók alkalmazása széles körben.
a. időszak 1968-1978 A Közlekedéspolitikai Koncepció szerint a gyér forgalmú keskeny nyomközű és normál nyomközű vasút vonalak üzemének beszüntetése és a vonalak bezárása. A gőzmozdonyok kiváltása nagyteljesítményű szovjet diesel mozdonyokkal. Korszerű, univerzális villamos mozdonyok beszerzése és üzembe állítása. A mozdonyokon a zománcozott homlok pályaszám táblák helyett festett pályaszám táblákat alkalmaznak. A villamos mozdonyok színe sötétkék, a diesel mozdonyok színe sötét narancs. A korszerű vontató járművekhez új, inga vonati üzemmódra alkalmas vezérlő kocsikat és hozzájuk kapcsolható közbenső betét kocsikat állítanak üzembe. Az expressz vonati üzemhez új távolsági forgalmú vasúti személykocsikat állítanak forgalomba. Új személy és teherkocsi számozási rendszer lép életbe, az egységes 12 jegyű pályaszámok kerülnek bevezetésre. A vasúti személykocsik színe kék, illetve kék szürke csíkkal. A vasúti teher és személykocsikon a MÁV új logója kerül felfestésre. A 48,5 kg/m, illetve az 54,4 kg/m súlyú sínek kifejlesztése és alkalmazása pálya rekonstrukciók során. Fényjelzők kiépítése, Dominó 67 és 70 biztosító berendezések kialakítása, használata. A fő vasútvonalak villamosítása folytatódik, a MÁV hálózatán egységesen 25 KV 50 Hz a villamos felső vezeték feszültsége.
b. időszak 1979-1989 A gőzmozdony vontatás megszűnése. Kezdetben diesel mozdonyokkal, később a vonal villamosítások előre haladtával villamos mozdonyokkal helyettesítették a gőzmozdonyokat. Új villamos és diesel mozdonyok megjelenése. Diesel és villamos motorkocsik, illetve motorvonatok alkalmazása a személyszállításban. A gőzfűtés kiváltására új légfűtésű és villamos fűtésű nemzetközi illetve belföldi távolsági forgalmú személykocsik üzembe állítása. A MÁV első 200 km/h sebességre alkalmas személykocsi családjának a beszerzése.

V. korszak

Megjelölés Időtartam Jellemzők
V. korszak 1990-től napjainkig A MÁV átszervezése részvénytársasággá. Az infrastruktúra és a kereskedő vasút, illetve az áruszállítás és a személyszállítás pénzügyi szétválasztása. Új magán vasutak létrejötte. Új nemzetközi és IC forgalmú vasúti személykocsik, illetve európai két áram nemes villamos mozdonyok, valamint diesel és villamos motorvonatok beszerzése. Az európai nemzetközi vasúti folyosók kiépítése 160 km/h sebességre, 60 kg/m sínrendszerrel. Az ETCS és ETMS rendszerek kifejlesztése és próba üzeme. Elektronikus biztosító rendszerek kifejlesztése és alkalmazása.
a. időszak 1990-2001 Az infrastruktúra és a kereskedő vasút szétválasztása. A mozdonyok homlok pályaszámairól a vörös csillag lekerül. A diesel mozdonyok remotorizációja megkezdődik a kisebb fogyasztású, de nagyobb teljesítményű motorok alkalmazásával. A mozdony vezetőállások kényelmét jelentősen növelik. Digitális távvezérlési rendszer kifejlesztése a BV és BVh villamos motorvonatoknál. Új nemzetközi és IC forgalmú, Z1 illetve Z2 típusú vasúti személykocsik beszerzése és üzembe állítása. A budapesti elővárosi forgalmú vasúti személykocsik felújítása megkezdődik. A teherkocsi park mennyiségének jelentős csökkenése. Az OPW közös teherkocsi park megszűnik. Speciális teherkocsik üzembe állítása. A Ro-La forgalom beindítása. Az európai közlekedési folyosók kialakítása, valamennyi szomszédos állammal közvetlen vasúti kapcsolat kiépítése. A pálya rekonstrukciók során az eredeti 100, illetve 120 km/h sebesség visszaállítása.
b. időszak 2002-től napjainkig Az áruszállítás és a személyszállítás szétválasztása a kereskedő vasúton belül. A MÁV CARGO létrehozása. A vasúti közlekedés liberalizálása. A MÁV és GYSEV mellett más magán vasút társaságok is üzemelnek. A Budapesti Közlekedési Szövetség létrehozása. Új két áram nemes villamos mozdonyok üzembe állítása. Bérelt idegen mozdonyok a MÁV hálózatán. A mozdonyok és motorkocsik egységes 12 számjegyből álló pályaszámot kapnak. Új villamos és diesel motorkocsik, illetve motorvonatok kerülnek beszerzésre. A budapesti elővárosi személykocsik felújítása folytatódik. Használt külföldi gyártású vasúti személykocsik lízingelése. A pályarekonstrukciók folytatása, az európai vasúti közlekedési folyosók pályáinak 160 km/h sebességre való kiépítésének kezdete. Az ETCS próba vonal üzembe helyezése. Új számítógép vezérelte elektronikus biztosító berendezés próba üzeme. A vasút vonalak villamosítása folytatódik a törzshálózaton, a fő vonalakat összekötő jelentősebb vonalakon.