Szponzoraink

Tengelyelrendezés, kerékelrendezés

VISSZA AZ ELŐZŐ OLDALRA

A vasúti vontatójárművek (mozdonyok és motorkocsik) hajtásképletének jellemzésére Európában jellemzően az UIC tengelyelrendezés, Amerikában pedig jellemzően a Whyte-féle kerékelrendezés fogalmát használják. Ezzel adják meg, hogy jármű hány, illetve melyik tengelye futó vagy hajtott, illetve milyen ezek viszonya a mozdony (főkeretéhez) képest.

Az UIC tengelyelrendezés

A tengelyek számát és elrendezését a jármű elejétől hátrafelé kell megadni, az alábbiak szerint:

1, 2, 3, … A hajtási nélküli (futó) tengelyeket arab számokkal kell jelölni.
A, B, C, … A csatolt vagy csoportosan hajtott tengelyek számát latin nagybetűkkel kell jelölni, ABC-sorrendben (A=1, B=2, C=3, …).
Xo Kis o betűvel kell jelölni a hajtott tengelyek számával egybe írva az egyedileg hajtott (saját vontatómotorral rendelkező hajtott tengelyek számát (Ao, Bo, Co, …).
(Az o betű eredetileg az alsó indexbe írott 0 lenne, de az idők folyamán ez nyomdatechnikai okok miatt o-vá alakult és ma már a kiejtés is átvette.)
X' Egy felső vesszővel (aposztróffal) kell jelölni a mozgathatóan ágyazott tengelyeket vagy tengelycsoportokat (forgóvázakat).
(X) Zárójelbe kell tenni azokat a hajtott- vagy futótengely-csoportokat, melyek közös kereten vagy forgóvázon belül további (ehhez a kerethez vagy forgóvázhoz képest) független elmozdulni képes tengely(csoport) található. Ilyenkor a zárójel mögé nem kell aposztróf.
+ Plusz jellel kell jelölni a tengelyelrendezésben azt a pontot, ahol az üzemszerűen nem elválasztható jármű kettéválasztható.

Jelmagyarázat: X = hajtott- vagy futó kerékpár betű- vagy számjele


Whyte-féle kerékelrendezés

A Whyte-féle kerékelrendezési rendszer előtt a különböző elrendezések nevet kaptak, mint például "American" (4-4-0, 2'B), "Ten Wheeler" (4-6-0, 2'C), "Consolidation" (2-8-0, 1'D) vagy éppen a talán legismertebb a "Pacific" (4-6-2, 2'C1'). A rendszer idővel egyre áttekinthetetlenebbé vált, áttértek a Whyte-rendszerre, amely Frederick Methvan Whyte, a New York Central Railroad mérnöke után kapta nevét.

A mozdonyoknál az egymás után következő futó és hajtott kerek (tehát nem a kerékpárok/tengelyek!) számát mutatja egyaránt arab számokkal és az egyes csoportokat kötőjellel elválasztva. A Whyte-rendszer csak gőzmozdonyoknál szokásos; villamos- és belső égésű mozdonyoknál az amerikai kontinensen (kivéve egyes argentin vasúttársaságokat) az AAR-jelölésrendszert alkalmazzák. (Brazília mind az UIC-, mind az AAR-rendszert használja, sokszor a két rendszer egy nem hivatalos kombinációjával.)

Példák:
Egy UIC-rendszer szerinti 2'D1' mozdony a Whyte-rendszer szerint 4-8-2 (ábrája: ooOOOOo).
Egy (1'D)D2' Mallet-mozdony Amerikában 2-8-8-4 (ábrája: oOOOO OOOOoo).

A Whyte-rendszer figyelembe veszi, hogy a kapcsolt kerekek előtt és mögött futókerekek lehetnek. Ha ilyenek nincsenek, akkor oda 0-át írnak. Egy UIC-rendszer szerinti 2'C elrendezésű gőzmozdony a Whyte-rendszer szerint 4-6-0, míg egy UIC-s E elrendezésű 0-10-0.


Gőzmozdonyok hajtásképlete valamennyi rendszer szerint

Kerékelrendezés Whyte-féle
kerékelrendezés
Amerikai
elnevezés
Tengelyelrendezés
szerint leírva
OO 0-4-0 Switcher B
OOO 0-6-0 Switcher C
OOOO 0-8-0 Switcher D
OOOOO 0-10-0 Switcher E
OOOOOo 0-10-2 Switcher E1'
oOO 2-4-0 Porter 1'B
ooOO 4-4-0 American 2'B
oOOO 2-6-0 Mogul 1'C
ooOOO 4-6-0 Ten Wheeler 2'C
oOOOO 2-8-0 Consolidation 1'D
ooOOo 4-4-2 Atlantic 2'B1'
oOOOOO 2-10-0 Decapod 1'E
oOOOo 2-6-2 Prairie 1'C1'
ooOOOOO 4-10-0 Mastodon 2'E
OOoo 0-4-4 Forney B2'
ooOo 4-2-2 Bicycle 2'A1'
oOOo 2-4-2 Columbia 1'B1'
oOOOo 2-6-2 Prairie 1'C1'
oOOOOo 2-8-2 Mikado 1'D1'
oOOOOoo 2-8-4 Berkshire 1'D2'
ooOOo 4-4-2 Atlantic 2'B1'
ooOOOo 4-6-2 Pacific 2'C1'
ooOOOOo 4-8-2 Mountain 2'D1'
oOOOOOo 2-10-2 Santa Fe 1'E1'
oOOOOOoo 2-10-4 Texas 1'D2'
ooOOOoo 4-6-4 Hudson 2'C2'
ooOOOOoo 4-8-4 Mohawk 2'D2'
ooOOOOOo 4-10-2 Southern Pacific 2'E1'
ooOOOOOOo 4-12-2 Union Pacific 2'F1'
oooOO OOooo 6-4+4-6 Pennsylvania (3'B) B3'
oOOO OOOoo 2-6+6+4 Articulated (1'C) C2'
ooOOO OOOoo 4-6+6-4 Challenger (2'C) C'2'
oOOOO OOOOo 2-8+8-2 Yellowstone (1'D) D1'
ooOOOO OOOOoo 4-8+8-4 Big Boy (2'D) D2'

Jelmagyarázat: o = futó kerék, O = hajtott kerék, szóköz = különálló kapcsolt kerékpárok


További példák

Tengelyelrendezés Leírás Példa
A'1' kéttengelyes jármú, egy hajtott és egy futó tengellyel MÁV Bzmot
B kéttengelyes, közös hajtássú (rudazat vagy áttétel) jármű MÁV M28, kis gőzmozdonyok
C háromtengelyes, közös hajtású (rudazat vagy áttétel) jármű MÁV M31, M32 ?
B'B' négytengelyes, monomotoros hajtású, 2 forgóvázas jármű MÁV M41, M43, M47, V43
Bo'Bo' négytengelyes, tengelyenkénti hajtású, 2 tengelyes forgóvázas jármű MÁV M44
Bo'Co' öttengelyes, tengelyenkénti hajtású, 2 ill. 3 tengelyes forgóvázas jármű MÁV V55
Co'Co' hattengelyes, tengelyenkénti hajtású, 3 tengelyes forgóvázas jármű MÁV M61, M62, M63, V63
(2'Co)(Co2')   Pennsylvania GG1 villanymozdony

VISSZA AZ ELŐZŐ OLDALRA