Szponzoraink

Vasútmodellező gyermek szakkör

A kezdetek... A szakkör célja, lehetőségek Foglalkozás tematika

A kezdetek...

Vasútmodellező gyermekszakkörünk a Láng Művelődési Központban 1992-ben alakult, 8 gyermekkel. Öt év múlva, az akkora felcseperedett fiatalokkal és időközben csatlakozott felnőttekkel, közel 30 főre gyarapodott az érdeklődők tábora.

 

1997-ben a vasútmodellező szakkör már felnőtt tagjai alapították meg az Egyesületet, amely onnantól kezdve foglalkozik a gyermekszakkör fenntartásával és műlödtetésével.

Az eltelt évek alatt sok gyermek fordult meg szakkörünkben, többen közülük még felnőttként is e hobbival foglalkoznak.

Az elmúlt években több változás történt, ma már más helyen vannak a foglalkozások.

A szakkör célja,  lehetőségek

A szakkör célja a 10-16 éves gyermekekkel megismertetni a professzionális vasútmodellezés elméletét és gyakorlatát, amely otthoni körülmények között nehezen sajátítható el. A szakkör jó lehetőség azok számára is, akinek otthon nincsen lehetőségük terepasztalt készíteni.

A különböző méretű vasútmodellek terepasztalon mutatnak a legszebben, azaz a saját környezetükben. A vasútmodellezés életreszóló hobbi lehet, ehhez nagy mértékben szükséges, hogy az egyén a korával együtt fejlődő elvárásainak megfelelőt tudjon alkotni később is. Ez elszigetelten, tisztán szakirodalom útján a legritkább esetben valósítható meg. Az igazi modellező megfigyel, kutat, tanulmányoz majd valós objektumot kicsinyít, pontos méretekkel, majd a lehetőségeit mérlegelve készít kedvenc kisvasútjának terepet és pályát.

A vasútmodellezés fejleszti a térlátást, a kézügyességet, valamint számtalan szakmai ismeret sajátítható el. A közös alkotás bensőségesebb hangulatot teremt, életreszóló barátságok születhetnek, emellett a közösségnek nevelő hatása is van.

A gyermekek a szakköri foglalkozások alkalmával fokozatos ismerik meg a vasút és vasútmodellezés szükséges alapjait, majd gyakorolják a terepasztal építés különböző fázisait.

Az ismeretek átadása folyamatos, egyrészt a gyermekek érdeklődéséhez és fejlődéséhez igazodik, másrészt az éppen végzett munkafázisokkal összhangban történik.

Foglalkozás tematika

Asztalosipari ismeretek

 • gyakorlati alapon (az iskolai technika órához hasonlóan),
 • terepasztal vázak, tartószerkezetek elkészítésében felügyelet melletti részvétel, munkavégzés,
 • felügyelet mellett kéziszerszámokkal, illetve kisgépekkel munkavégzés

Mechanikai ismeretek

 • finommechanikai ismeretek,
 • forgácsolás, fémmegmunkálás

Elektrotechnikai ismeretek

 • elméleti és gyakorlati alapon (nagyon leegyszerűsített formában),
 • alapvető áramköri kapcsolások, áramköri elemek megismerése (részben általános iskola 7-8. osztályos tananyaggal azonos),
 • vasútmodellezésben elforduló áramköri kapcsolások megismerése, készítése (csak gyengeáramú részek)

Vasútépítési ismeretek

 • vasúti pálya, műtárgyak megismerése, jellemzőik,
 • vasúttal kapcsolatos épületek, funkcióik megismerése

Vasúti ismeretek

 • vasúttörténet a hőskortól napjainkig, korszakok
 • alapvető vasútgépészeti ismeretek (nagyon leegyszerűsített formában), fogalmak, technikai megoldások
 • a vasútforgalmi ismeretek (egyszerűsített formában), fogalmak, jelzési- és forgalmi utasítás

Vasútmodellezési ismeretek

 • a vasútmodellezés története, fejlődése,
 • méretarányok-építési nagyságok,
 • gyártók, gyártmányok, piac-ismeret,
 • modellek szerkezeti megoldásai, szervizelés,
 • az analóg vasútmodellezés rendszerei, jellemzői, megoldásai,
 • egyenáramú analóg modellvasút vezérlési megoldások,
 • a digitális vasútmodellezés rendszerei, jellemzői, megoldásai, alapszintű programozás,
 • DCC digitális modellvasút vezérlési megoldások